Villa Meeldijk

De opgave beslaat het ontwerp van een woning op een perceel aan de Gebroken Meeldijk 80 te Barendrecht. De op het perceel staande woning is afgelopen jaar afgebrand. De opdrachtgever is voornemens om op het perceel een nieuwe woning te laten bouwen. Het perceel ligt aan de rand van het woongebied Oost in Barendrecht. Het betreft een hoekperceel naast het treinstation van Barendrecht. De ambitie van de opdrachtgever is om een energie-neutrale woning te realiseren of zelfs een woning die energie oplevert, passend binnen de ambitie van de gemeente Barendrecht en gericht op de toekomstige regelgeving om in 2020 woningen te bouwen met een EPC van 0,0. Deze ambitie heeft zich vertaald in een ontwerp van een woning die optimaal gebruik maakt van het ritme van de dag en de seizoenen. Gebruik van actief en passief zonlicht, opvang van regenwater middels vegetatiedaken en natuurlijke ventilatie gaan ervoor zorgen dat de geformuleerde ambitie behaald kan worden.

Ontworpen op het ritme van de dag en seizoenen

Het ontwerpproces is gestart met een duidelijk visie en ambitie vanuit zowel opdrachtgever als architect omtrent het behalen van verschillende doelen op het gebied van duurzaamheid. Gelet op de wetgeving zoals die in 2020 zal worden geformuleerd zal alle nieuwbouw energieneutraal moeten worden opgeleverd. De keuze voor compositie, vorm, materialen, vegetatiedak en de raamindeling zijn alle op een wijze te verantwoorden dat ze bijdragen aan deze energieneutrale woning. Bovendien bestaat er op dit moment, ingegeven door de overvloedige regenval van de laatste tijden, een lobby om meer groen aan- en terug te brengen in de gebouwde omgeving. Uit gesprekken met omwonenden is tevens gebleken dat op die plek bij overvloedige regenval problemen ontstaan. Het langzaam afvoeren van regenwater is op deze plek van eminent belang. Het blijft dan ook niet alleen bij het vegetatiedak, maar er wordt in de tuin van het perceel een vijver aangelegd om dit water te bergen, te zuiveren en later weer te gebruiken in het grijze circuit van de woning.

Natuurlijke materialen en vormgeving
Nu weten wij ook dat deze ene woning, of beter gezegd, dit ene groene dak niet de oplossing zijn voor de waterbergingsvraagstuk of het oplossen van het broeikaseffect. Daarentegen zijn we wel van mening dat er op het gebied van waterberging en energie een omslag in denken nodig is in Nederland. Als architecten hebben we de kans om deze problemen aan te pakken. In die zin pleiten wij ervoor om de keuze voor een bepaalde kapvorm minder te laten afhangen van zijn of haar omgeving, maar laten we vanaf nu dat energie- en waterbergingsvraagstuk op de eerste plaats zetten. Het doel is om de woning energieneutraal ofwel energiepositief te maken. De woning is zo ontworpen dat door gebruik te maken van de natuurlijke elementen de energievraag beperkt wordt en zo een energie-positieve woning kan ontstaan.

Energieneutraal bouwen

Zonnepanelen zullen voorzien in de benodigde zonne-energie. Een deel van de zonnepanelen is reeds aanwezig op het dak van de garage. Op die manier kan er zelfs gebouwd worden zonder elektriciteit die afkomstig is van het energie-net. De verder benodigde zonnepanelen worden op het dak van de woning geplaatst. De keuze voor een vegetatiedak onder deze zonnepanelen is een bewuste keuze. Hierdoor is er tot 15% meer rendement te halen uit de zonnepanelen. De woning wordt verder voorzien van een zonneboiler en een warmtepomp. Het doel is om voor deze woning een EPC te behalen van minder dan 0,0. Uit eerste globale berekeningen blijkt dat dit mogelijk is.

Projectdetails

 • Project: Villa Meeldijk
 • Opdrachtgever: particulier
 • Locatie: Barendrecht, Zuid-Holland, Nederland
 • BVO: 265 m²
 • Volume: 855 m³
 • Opgeleverd: 2018
 • Architect: Station-D Architects
 • Team: Rico Heykant, Lars Hoogewerf, Tim van Beukering
 • Constructeur: DEJA Bouwadviseur
 • Aannemer: Riegman Timmer- & Onderhoudsbedrijf
 • Fotograaf: –

Villa Gele Lis, Rijswijk

Villa Gele Lis, Rijswijk

Villa Vaiano, Italië

Villa Vaiano, Italië