BNA-architect

Wij zijn als architectenbureau sinds 2014 aangesloten bij de Branchevereniging van Nederlandse Architectenbureau, beter bekent als de BNA, vroeger de Bond van Nederlandse Architecten. De BNA is een netwerk dat modern, creatief ondernemerschap bevordert. Met als drijfveer de kracht van architectuur voor de leefomgeving.

beroeps­aansprakelijkheids­verzekering
jaarlijkse bij- en nascholing
deskundig en vakbekwaam

"Door lid te zijn van de BNA onderschrijven architecten de kwaliteitseisen en zijn ze verplicht zich daaraan te houden."

Voordelen BNA-architect

In Nederland is de titel ‘architect’ wettelijk beschermd. De BNA-architecten vinden deze bescherming noodzakelijk, maar onvoldoende als waarborg voor een goede uitoefening van het vak. Daarom hebben zij afspraken gemaakt over de wijze waarop ze hun vak willen uitoefenen. Onafhankelijkheid en deskundigheid staan daarbij centraal. Door lid te zijn van de BNA onderschrijven architecten de kwaliteitseisen en zijn ze verplicht zich daaraan te houden.

Welke voordelen heeft het inschakelen van een BNA-architect voor opdrachtgevers? Wij als BNA-architect:

  • staan ingeschreven in het wettelijk architectenregister (en voldoen zo aan de opleidingseisen van de EU);
  • hebben minimaal twee jaar praktijkervaring;
  • zijn verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid;
  • zijn verplicht jaarlijks ten minste zestien uur aan bij- en nascholing te besteden;
  • nemen opdrachten alleen aan als zij beschikken over voldoende deskundigheid, vakbekwaamheid en bureaucapaciteit;
  • garanderen absolute vertrouwelijkheid;
  • aanvaarden slechts opdrachten op basis van een overeenkomst waarin de wederzijdse rechten en plichten van opdrachtgever en architect deugdelijk zijn vastgelegd;
  • zijn gehouden aan de Gedragscode van de BNA.

Bekijk ons werk

Villa Gele Lis, Rijswijk

Villa Gele Lis, Rijswijk

Villa Vaiano, Italië

Villa Vaiano, Italië

Villa Johanna, Hilvarenbeek

Villa Johanna, Hilvarenbeek

Villa Overgooi, Almere

Villa Overgooi, Almere