Armamentarium

Voor ons, als jong architectenbureau, op dit moment een zogenaamde ‘once in your life-time opportunity’. Dit dachten wij toen we gevraagd werden om in dit team mee te ontwerpen aan het voormalig legermuseum. Het op 40 meter van ons eigen kantoor liggende pand gold jarenlang als icoon voor de stad Delft. De opdracht was dit icoon weer nieuw leven in te blazen. De initiatiefnemer van het project, Stichting Drie Generaties, had het doel voor ogen het Armamentarium terug te geven aan de stad, zowel op gebied van programma als op het gebied van uitstraling, architectuur en stedenbouw. Het respect voor het bestaande stond hierbij voorop.

“We willen van het Armamentarium nationaal en internationaal een icoon maken voor renovatie, restauratie en herbestemming. Met minimale ingrepen wordt het maximale resultaat bereikt.”

De regelgeving die hoort bij het werken met monumenten creëerde een kader waarbij het exterieur en ook delen van het interieur intact bleven. Binnen deze grenzen is het ons gelukt het gebouw te transformeren tot een nieuw bruisend hart voor de binnenstad van Delft. Om het gebouw te laten bruisen moest het op stedenbouwkundig gebied uit zijn isolement gehaald worden, daar het zich nu op een schiereiland bevindt en slechts vanaf één zijde bereikbaar is. Om die reden is ervoor gekozen een nieuwe brug te introduceren over De Geer, zodat er een natuurlijke verbinding ontstaat, die in het verleden ook heeft bestaan, tussen de TU-wijk, het gebouw, de binnenstad en het nieuwe station.

De grootste uitdaging was het ontwerpen van de interne ontsluiting om de drie afzonderlijke gebouwdelen, allen gebouwd in verschillende tijdperioden, op een logische manier met elkaar te verbinden. De nieuwe interne ontsluiting zorgt ervoor dat er helderheid ontstaat voor de gebruiker en bezoekers van het gebouw. De nieuwe route is gelegen in het gebouw aan de waterkant (Oude Delft) en leidt door het voormalig tussengebouw. Dit tussengebouw hebben we getransformeerd tot een geweldige entree die de verschillende bouwdelen met elkaar verbindt. Door de vloeren te verwijderen en deze te vervangen door een stelsel van trappen, die gemaakt worden van de verwijderde vloerbalken, ontstaat er een logische routing en een adembenemende entree. Zoals gezegd was het respecteren van het bestaande een belangrijke pijler onder het plan.

De overige ingrepen in de afzonderlijke gebouwdelen bestaan daardoor vooral uit het openen van de buitenschil om het gebouw te voorzien van meer natuurlijk licht. Analyse van oude tekeningen toonde dat er door de jaren heen vele gevelopeningen waren dichtgezet. Op strategische punten hebben we ervoor gekozen om de openingen weer in oude staat te herstellen of ze met een eigentijdse en tijdloze interpretatie ervan terug te brengen. Om de bovenste twee verdiepingen van voldoende licht te voorzien is ervoor gekozen daklichten in de daken aan te brengen, waarbij in later stadium nog gekeken kan worden of er eventueel ook nog vides naar onderliggende verdiepingen nodig zijn om het donkere gebouw van voldoende natuurlijk licht te voorzien. Op geen enkele plaats in het gebouw wordt teveel gedaan. Behoud van, het in oude staat herstellen en op moderne wijze benadrukken van het sterke karakter van dit icoon voor Delft.

Projectdetails

Project: Armamentarium
Categorie: transformatie
Opdrachtgever: Stichting Drie Generaties
Locatie: Delft, Zuid-Holland, Nederland
Status: 2015, geen bod uitgebracht
Ontwerp: Station-D Architects i.s.m. Koppelle Architectuur en Stedebouw, Berns Architectuur, LOT of Architecture & Design
Projectteam: Rico Heykant, Lars Hoogewerf, Tim van Beukering, Valerie Koppelle, Camiel Berns, Lot Bakker
Adviseur energie: Eneco